Екстерно тестирање

Почетна / Инфо / Екстерно тестирање

Врз основа на Законот за средно образование како една од задачите на Државниот испитен центар е организирање и спроведување на екстерното проверување на учениците во основните и јавните средни училишта. Ова проверување Државниот испитен центар го организира и спроведува во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука и Државниот просветен инспекторат.

eksterno1-baner1-4[1]

Екстерно тестирање 2017 за матуранти

Полагањето ќе се врши на 30.01.2017 и на 02.02.2017 година.

Распоред