Директор

Почетна / За нас / Директор

 

Контактирајте ја канцеларијата на директорот

2 + 3 =

Директори на училиштето низ годините

1.Соколовска Олга, во 1955 год.

2.Јукиќ Бернарда, во 1956 год.

3.Петровиќ Љубо, од 1958 до 1964 год.

4.Гогушевска Нада, од 1965 до 1973 год.

5.Шарац Јован, од 1974 до 1980 год.

6.Михајловска Елена, од 1981 до 1986 год.

7.Славенска Станка, од 1986 до 1992 год.

8. Станковиќ Крстеска Мирјана, од 1992 до 1999 год.

9. Китански Ѓорѓи, од 1999 до 2009 год.

10. Поповска Сунчица, од 2009 до 2018 год.

11. Димовски Митко, од 2018 до денес.