Објавување на распоред со предмети за тестирање 22/01/2016 26/01/2016
Тестирање на учениците 25/01/2016 29/01/2016
Објавување на резултати од тестирање – матуранти   08/02/2016
Внес на приговорите во софтверот од страна на училишните комисии 08/02/2016 10/02/2016
Разрешување на приговорите во ДИЦ   12/02/2016