Во прилог е прикачен Excel фајл на кој можете да го проверите денот на кој ќе полагате екстерно тестирање.

Симнете го распоредот

 

 

Истите податоци можете електронски да ги прегледате на следниот линк  http://prasanjaeksterno.dic.edu.mk/TestSchedule/ViewTestSchedule.aspx.