Веруваме дека секој во себе носи некој талент, дозволете ни на да ви помогнеме да го откриете вашиот.
Учете во најдобрата гимназија во Скопје.

Ве покануваме, а воедно и очекуваме на Отворениот ден на СУГС Гимназија “Орце Николов” во сабота (07.05.2016) од 10 часот до 14 часот.

Насанот е организиран од Центарот за кариерно образование заедно со ИТ Секторот на СУГС Гимназија „Орце Николов“ – Скопје