Резултати од тестирањето

 

ПРИГОВОРИ ЗА ЕКСТЕРНОТО ТЕСТИРАЊЕ НА МАТУРАНТИ 2016-17 ГОДИНА СЕ ПОДНЕСУВААТ ВО АРХИВА НА 7ми И 8ми ФЕВРУАРИ ОД 12.00 ДО 15.00 часот И НА 9ти ФЕВРУАРИ ОД 12.00 ДО 14.00 часот.

Приговорот кој го поднесувате ќе биде разгледан од предметниот професор единствено во присуство на ученикот или негов родител. Значи, секој ученик (или родител) кој поднел приговор, треба да го најде предметниот професор и заедно да го разгледаат тестот, во спротивно приговорот нема да биде земен предвид и тестот нема да биде разгледан.

Професорите, за разгледување на приговори ќе бидат достапни во трите денови во временски термин од 12 до 14ч.