Почитувани ученици и родители,

Во прилог се прикачени распределбите на учениците од прва година по класови и класни раководители:

Распоред за подигнување на учебници за прва година

при подигнувањето на учебниците , задолжително е носење на заштитна маска и одржување на дистанца од 2 метри