Спречување на трговија со деца

Во текот на првото полугодие од учебната 2021/2022 година во организација на Биро за развој на образование се одржа презентација од страна на советничката Жанета Чонтева на тема – Спречување на трговија со деца. Претставниците од училишните тимови, беа охрабрени...