Согласно календарот, второто полугодие од 1ви февруари 2022 година почнува со:

  • I и III почнуваат со ПРВА смена
  • II и IV почнуваат со ВТОРА смена

 

Со среќа, почетокот ви посакува Директорот и Наставничкиот колегиум