Мотивирани од желбата да ја изразиме креативноста преку пишаниот збор во реализацијата на проектната активност по Литературен клуб, се роди идејата за пишување раскази, лоцирани на железничка станица, во купеа, со цел, откривање на еден нов свет и споделување на  приказни од шините, исполнети со амбиција и можности досега неоткриени, затскриени во сечие алтер его.

Идејата успешно ја реализираа  сите учесници во приказната, пренесувајќи порака и оставајќи белег за еден период, кој, иако завршува, отвора врата кон еден нов свет.

Автори: ученици од IV-4, учебна 2021/2022
ментор: проф. Драгица Јанкуловска

Погледнете: РОМАН IV-4