I година:

•​ ,,Гилгамеш“
•​ ,,Илијада“/ ,,Одисеја“ ( кратка верзија)
•​ Софокле: ,,Ојдип тиранин“
•​,, Панонски легенди“

Лектири:​

1.​ Едно од евангелијата во Новиот завет
2.​ Плаут – ,,Скржавец “
3.​ ,,Тристан и Изолда“
4.​ Оноре де Балзак – ,,Шагринска кожа“
5.​ Антон Павлович Чехов – ,,Вујко Вања“