Квалификационото тестирање од предметите македонски јазик и математика за упис во СУГС Гимназија „Орце Николов“ во прва година  ќе се реализира во понеделник – 20.06.2022 година со почеток во 9.00 часот.

Се замолуваат учениците кои ќе се тестираат, да пристигнат во училиштето 30 мин. пред назначеното време, за да започне тестирањето на време.

Потребно е учениците со себе да носат документ за лична идентификација со фотографија (ученичка книшка, пасош или здравствена легитимација), пенкало и шишенце со вода и да ги следат насоките од одговорните редари во училиштето.

Списоците со распоред на ученици по кабинети ќе бидат објавени на влезната врата на училиштето.

Потребно е учениците Тестирањето по двата предмети ќе трае 90 минути.