РАНГ ЛИСТА на ученици од тестирањето за познавање на англиски јазик за влез во билингвални англиски паралелки

Појаснување: Учениците од реден број 1 до 91 се распределуваат во билингвалните англиски паралелки. Останатите ученици се распределуваат во класичните (општи) паралелки. РАНГ ЛИСТА на ученици од тестирањето за познавање на англиски јазик за влез во билингвални...