Меѓународната размена со Гимназија “Пољане” од Љубљана, Р. Словенија продолжи и годинава, од 11.09.2023 до 16.09.2023 г., со вклученост на учениците од четврта година, под менторство на проф. Драгица Јанкуловска и соработник проф. Елена Минговска.
Седмица исполнета со активности, работилници, нови знаења, дружења и прошетки. Денови, незаборавни! Искуства, доживотни!