Прва мобилност од Erasmus+ проект IDEAS

Прва мобилност од Erasmus+ проект IDEAS

Во периодот 7 – 11 Мај се одржа првата мобилност од Еразмус + проектот IDEAS ( Координатор на проектот е Данска, нашето училиште како претставник од С. Македонија и училиште од Шпанија се партнери во проектот. Проектот е соработка само меѓу професори и се...

Пријавување и запишување на ученици во прва година во СУГС Гимназија „Орце Николов“ за учебната 2024/2025 година

ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ опис датум термин Прво пријавување преку електронско аплицирање на кандидатите 20.-25.06.2024 до 15:00 часот на 25.06. Доставувањето на потребната документација во училиштето 20. и 24.06.2024   25.06.2024 07:00-17:00 часот   07:00-15:00...

ИНТЕРЕН ОГЛАС за запишување ученици во прва година за гимназиско образование за учебната 2024/2025 година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија на Средното училиште на Град Скопје Гимназија “Орце Николов” –...
Меѓународната размена со Гимназија “Пољане” од Љубљана, Р. Словенија продолжи и годинава

Меѓународната размена со Гимназија “Пољане” од Љубљана, Р. Словенија продолжи и годинава

Меѓународната размена со Гимназија “Пољане” од Љубљана, Р. Словенија продолжи и годинава, од 11.09.2023 до 16.09.2023 г., со вклученост на учениците од четврта година, под менторство на проф. Драгица Јанкуловска и соработник проф. Елена Минговска. Седмица...