ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БИЛИНГВАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

Квалификационото тестирање по предметот англиски јазик, за упис во билингвалните англиски паралелкиво прва година  ќе се реализира во вторник – 21.06.2022 година со почеток во 12 часот. Ќе се тестираат сите ученици кои се пријавиле за билингвалната англиска...

РАНГ ЛИСТА ОД КВАЛИФИКАЦИСКИ ИСПИТ за упис на ученици во прва година во учебната 2022/2023

На објавената ранг листа примени се кандидатите од реден број 1 заклучно со реден број 251. Кандидатите со реден број од 252 до 292 се одбиени. РЕЗУЛТАТИ ОД КВАЛИФИКАЦИОНО...

ДОПОЛНИТЕЛНИ НАСОКИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОНО ТЕСТИРАЊЕ

Квалификационото тестирање од предметите македонски јазик и математика за упис во СУГС Гимназија „Орце Николов“ во прва година  ќе се реализира во понеделник – 20.06.2022 година со почеток во 9.00 часот. Се замолуваат учениците кои ќе се тестираат, да пристигнат...