Упис во прва година за учебната 2023/2024 – Прво пријавување

Според конечната ранг листа, 269 кандидати кои конкурирале на конкурсот за упис во прва година – прво пријавување во учебната 2023/2024г. се примени. Квалификационото тестирање за влез во билингвалните англиски паралелки ќе се спроведе во понеделник – 26.06.2023...

Прелиминарна ранг листа за упис на кандидати за учебната 2023/24 година

Прелиминарната ранг листа за упис на кандидати за учебната 2023/24 година е истакната во училиште. Истата можете да ја видите на следниот линк https://orcenikolov.edu.mk/mk/wp-content/uploads/2023/06/preliminarna_rang_lista_9073.pdf * Конечната ранг листа ќе биде...

Распоред за прием на документи за пријавените ученици во прва година во учебната 2023/24 год.

При пријавувањето, кандидатот треба  да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2023/24г. Првиот рок за поднесување на документи за упис е на 22  и 23 јуни 2023 год.   Распоред за поднесување на документи од страна...

Пријавување и запишување на ученици во прва година во СУГС Гимназија „Орце Николов“ за учебната 2023/2024 година (во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни)

ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ опис датум термин Електронско аплицирање на учениците 20 јуни 2023 година до 24:00 Електронско аплицирање на учениците 21 јуни 2023 година до 15:00 Објавување на прелиминарната ранг листа на запишани ученици 22 јуни 2023 година до 09:00 Доставувањето...
Отворен ден (06.05.2023)

Отворен ден (06.05.2023)

Кариерен центар на СУГС Гимназија „Орце Николов“ – Скопје ве поканува на: ОРЦЕ ОТВОРЕН ДЕН 06.05.2023 (Сабота) од 10:00 до 14:00 часот во СУГС Гимназија „Орце Николов“ – Скопје. ДОЖИВЕЈТЕ САМИ ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ БИДЕ ОРЦАШ! Погледнете го постерот на овој...

ИНТЕРЕН ОГЛАС за запишување ученици во прва година за гимназиско образование за учебната 2023/2024 година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2023/2024 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија на Средното училиште на Град Скопје Гимназија “Орце Николов” –...