Конечна ранг листа за упис во прва година – прво пријавување во учебната 2024/2025 г.

Според конечната ранг листа, 290 кандидати конкурирале на конкурсот за упис во прва година – прво пријавување во учебната 2024/2025 г. Кандидатите од реден број 1, заклучно со реден број 285 се примени, кандидатите од реден број 286, заклучно со 289 се одбиени по...

Пријавување и запишување на ученици во прва година во СУГС Гимназија „Орце Николов“ за учебната 2024/2025 година

ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ опис датум термин Прво пријавување преку електронско аплицирање на кандидатите 20.-25.06.2024 до 15:00 часот на 25.06. Доставувањето на потребната документација во училиштето 20. и 24.06.2024   25.06.2024 07:00-17:00 часот   07:00-15:00...

ИНТЕРЕН ОГЛАС за запишување ученици во прва година за гимназиско образование за учебната 2024/2025 година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија на Средното училиште на Град Скопје Гимназија “Орце Николов” –...

Информации за спроведениот упис на ученици во прва година за учебната 2023/2024 година во првиот уписен рок – Второ пријавување

Преземете го документот: Информации за спроведениот упис на ученици во прва година за учебната 2023/2024 година во првиот уписен рок – Второ...

Распоред за прием на документи за второто пријавување во прва година во учебната 2023/24 год.

При пријавувањето, кандидатот треба  да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2023/24г. Вториот рок за поднесување на документи за упис е на 29  и 30 јуни 2023 год.   Распоред за поднесување на документи од страна...