Дисеминација за првата мобилност од проектот Young Voices of Europe одржана во Турција

Почетна / Проекти

Во рамките на проектот Young Voices of Europe во периодот од 27.02.2023 до 03.03.2023 се одржа првата мобилност во Истамбул, Турција.

Преземете ја презентацијата за Дисеминација за првата мобилност од проектот Young Voices of Europe одржана во Турција