Erasmus+

Erasmus+

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТ: 2015-2018 КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ: Сузана Стојчевска СУГСГ „Орце Николов“ учебната 2015/2016 година ја започна со нов проект “Ефектот на пеперутката” од Европската програма “Еразмус +”, КА2 – Стратешки партнерства,...