Кариерно советување

Кариерно советување

Кариерно советување Почетна / Проекти / Кариерно советување Во училиштето се спроведува кариерно советување од страна на Павлина Пецанова Шетрјоски, професор по бизнис и претприемништво и Ана Попризова, училишниот психолог, кои поминаа обука за кариерни советувачи,...