Почитувани,

Одделот за заштита на правата на детето и лица со попреченост кај Народниот правобранител спроведува истражување за запознаеноста на децата со Конвенцијата на правата на детето, нивна заштита при повреда на некое нивно право како и улогата на Народниот правобранител како институција. За таа цел подготвен е анонимен прашалник во електронска форма.

Прашалникот ќе биде активен до 13 Ноември 2022 година, што значи дека заклучно со овој датум учениците ќе можат да го одговорат анонимниот прашалник.

https://forms.gle/8bNYTA42apVKF1sA7