Библиотека

Почетна / Услуги / Библиотека
Училиштето располага со библиотека со вкупен книжен фонд од 15.067 книги, односно 5893 наслови. Од нив, книжен фонд кој се состои од стручна литература за наставници: 800 книги

Книжен фонд на библиотеката според јазик на издавање:

  • Македонски јазик: 13.648 книги
  • Српски јазик: 1060 книги
  • Англиски јазик: 255 книги
  • Француски јазик: 50 книги
  • Германски јазик: 30 книги
  • Албански јазик: 24 книги

Вкупно 15.067 книги

 

Библиотекар: Виолета Тодоровска