Батерија инструменти за професионална ориентација

Почетна / Услуги / Професионлана ориентација (БИПО)

Батерија инструменти за професионална организација (БИПО) претставува вид на тест кој можете да го испробате доколку имате дадено Корисничко име и Лозинка од страна на професор кој е дел од Кариерното советување.

Доколку немате членство, а сакате да се тестирате, можете да не контактирате на ana.poprizova@on.edu.mk и напоменете за што не барате, а вашето корисничко име и лозинка ќе биде одредено и дадено од кариерниот советник кој има дозвола да ви овозможи вклучување во системот.