Еко одбор

Почетна / Активности / Еко одбор

Во 2009 година започнавме со Еко-активностите во училиштето и училишниот двор со единствена цел почиста животна средина иподигнување на свеста на учениците , наставниците,техничкиот персонал и родителите за заштита на животната средина. Имаме активна соработка со невладината организација Go Green – Биди Зелен која постави паркинг за велосипеди во училишниот двор како дел од проектот „Младите на велосипед” поддржан од Град Скопје .

Одговорени професори: Светлана Наумовска и Лила Митревска

Линк до веб сајтот на GoGreen