Екстерните испити од државната матура во јунска испитна сесија 2017 година ќе се реализираат во следниве термини:

27.05.2017 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература;

10.06.2017 – англиски јазик, француски јазик, германски јазик и руски јазик;

12.06.2017 – математика;

14.06.2017 – естетика, филозофија, хемија, физика, биологија, историја и бизнис.