Школската година започнува на 04.09.2017 по следниот распоред:

I и III од 08:00 часот;

II и IV од 10:00 часот.