Учебната година започнува на 03.09.2018 по следниот распоред:

I година од 08:00 часот;

III година од 08:30 часот;

II и IV година од 10:00 часот.