Учебната 2019/20 година во СУГС Гимназија „Орце Николов“ ќе започне на 02.09.2019 (понеделник) по следниот распоред:

  • I година во 8:00 часот;
  • II и III година во 9:00 часот;
  • IV година во 10:00 часот.