Второ пријавување и запишување на ученици ќе се врши на 23 и 24 јуни 2021г. во период од 7 до 15 часот и на 25 јуни 2021г. во период од 7 до 12 часот.

Ранг листа на примени кандидати ќе се објави на 25 јуни 2021 год по 12 часот.

Доколку со примена на основните критериуми за избор, на ранг листата се појават поголем број на ученици од планираниот број со еднаков број на поени, ќе се организира квалификационо тестирање по предемтите мајчин јазик и математика на 26 јуни со почеток во 10 часот.

Конечната ранг листа со резултати ќе се објави на 26 јуни.