Конечна ранг листа за упис во прва година – прво пријавување во учебната 2024/2025 г.

Според конечната ранг листа, 290 кандидати конкурирале на конкурсот за упис во прва година – прво пријавување во учебната 2024/2025 г. Кандидатите од реден број 1, заклучно со реден број 285 се примени, кандидатите од реден број 286, заклучно со 289 се одбиени по...

ОДЛУКА за објавување на интерен оглас за запишување ученици во прва година за гимназиско образование за учебната 2024/2025 година

Доставувањето на потребната документација во училиштето ќе биде на 20 јуни (четврток) и, 24 јуни 2024 година (понеделник)од 07:00 до 17:00 часот и на 25 јуни 2024 година (вторник) од 07:00 до 15:00 часот. Доставување на документи нема да се врши на 21 јуни 2024 година...