Во месец октомври, 2021 година, од страна на нашата Гимназија “Орце Николов” и Гимназијата “Пољане” од Љубљана, Р. Словенија, беше потпишан Меморандум за меѓународна соработка, во чии рамки, покрај другите активности што се спроведуваа онлајн, беше предвидено и снимање на филм, од двете страни, со цел промоција и афирмација на гимназиите во пошироки рамки.
 
На филмот работеа ученици од втора година, кои под менторство на проф. Драгица Јанкуловска, која е и координатор на проектот, успешно ја искористија својата креативност, знаење, талент и способност, преку видео запис, да го прикажат она што го живеат и доживуваат секојдневно, во рамки на нивното средно образование. Голема благодарност до координаторите Емрах Јусуфоски, Ана Блајер и Лазар Нелкоски, како и на сите останати што беа дел од оваа активност.