Дисеминација на втората мобилност од Erasmus+ проектот „Young Voices of Europe“, одржана во С.Македонија 20-24.04.2023 година

Почетна / Проекти
 
Во рамките на проектот Young Voices of Europe во периодот од 20.04.2023 до 24.04.2023 се одржа втората мобилност во Скопје, С.Македонија.

Преземете ја презентацијата за Дисеминација за втората мобилност од проектот Young Voices of Europe одржана во С.Македонија