Учебната 2016/2017 година започнува на 01.09.2016 година (Четврток).

I година – 8:00 часот

II година – 9:00 часот

III година и IV година – 10:00 часот

 

02.09.2016 (петок)

I и III година од 7:30 часот (прва смена)

II и IV година од 13:00 часот (втора смена)