Информација за упис на ученици во прва година

во учебната 2021/22 година согласно Протоколот за постапување на средните училишта за организирање на уписот на ученици во прва година во учебната 2021/22 год.

 

Сите заинтересирани кандидати, пријавата за упис во СУГС Гимнаизја ,,Орце николов’ можат да ја симнат од веб страната на министерството за образование или од веб страната на гимназијата.

При пријавувањето, кандидатот треба да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2021/22г.

Првиот рок за поднесување на документи за упис е од 14 – 17.06.2021 год.

Распоред за поднесување на документи од страна на кандидатите, за ден 14.06.2021г.

Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот
12.00-14.30ч. А, Б, В
14.30-16.30ч. Г, Д, Ѓ, Е, Ж
17.00-19.00ч. З, Ѕ, И, Ј, К 

*во  период од 16.30 до 17.00ч. училиштето врши дезинфекција и проветрување на просторот за прием на документи

 

Распоред за поднесување на документи од страна на кандидатите, за ден 15.06.2021г.

Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот
7.00-9.30ч. Л, Љ, М 14.30-16.30ч. Т, Ќ
10.00-12.00ч. Н, Њ, О, П 17.00-18.00ч. У, Ф, Х
12.00-14.00ч. Р, С 18.00-19.00ч. Ц, Ч, Џ, Ш

*во  период од 9.30 до 10.00ч., од 14.00 до 14.30ч. и од 16.30 до 17.00ч. училиштето врши дезинфекција и проветрување на просторот за прием на документи

 

Распоред за поднесување на документи од страна на кандидатите, за ден 16.06.2021г.

Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот
7.00-9.30ч. А, Б, В 13.30-15.30ч. Л, Љ, М
10.00-11.30ч. Г, Д, Ѓ, Е, Ж 16.00-17.30ч. Н, Њ, О, П
11.30-13.00ч. З, Ѕ, И, Ј , К 17.30-19.00ч. Р, С

*во  период од 9.30 до 10.00ч., од 13.00 до 13.30ч. и од 15.30 до 16.00ч. училиштето врши дезинфекција и проветрување на просторот за прием на документи

 

Распоред за поднесување на документи од страна на кандидатите , за ден 17.06.2021г.

Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот
7.00-9.00ч. Т, Ќ, У, Ф,
9.30-12.00ч. Х, Ц, Ч, Џ, Ш
12.30-14.00ч. А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И
14.00-15.00ч. Ј, К, Л ,Љ, М , Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш

*во  периодот од 9.00 до 9.30ч.  и од 12.00 до 12.30ч. училиштето врши дезинфекција и проветрување на просторот за прием на документи.

 

Сите кандидати, при поднесување на документите задолжително треба да носат заштитна маска и да ја почитуваат препораката за оддалеченост од 2 метриДоколку не носите заштитна маска, нема да ви биде дозволен влез во училишната зграда.

При поднесување на документите, дозволен е влез во училиштето само на едно лице (или ученик или родител).