При пријавувањето, кандидатот треба да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2022/23г.

Рокот за поднесување на документи за упис е на16 и 17 јуни 2022 год.

Распоред за поднесување на документи од страна на кандидатите, за ден 16.06.2022г.

Термин за  прием на документи

Прва буква од презимето кандидатот

12.00-14.30ч.

А, Б, В, Г, Д , Ѓ

14.30-16.30ч.

Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К

17.00-19.00ч.

Л, Љ, М, Н, Њ

*во  период од 16.30 до 17.00ч. училиштето врши дезинфекција и проветрување на просторот за прием на документи

Распоред за поднесување на документи од страна на кандидатите, за ден 17.06.2022г.

Термин за  прием на документи

Прва буква од презимето кандидатот

Термин за  прием на документи

Прва буква од презимето кандидатот

7.00-9.30ч.

О,П, Р, С, Т

14.30-16.30ч.

А, Б, В, Г, Д , Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К

10.00-12.00ч.

Ќ, У, Ф, Х

17.00-18.00ч.

Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р

12.00-14.00ч.

Ц, Ч, Џ, Ш

18.00-19.00ч.

 С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш

*во  период од 9.30 до 10.00ч., од 14.00 до 14.30ч. и од 16.30 до 17.00ч. училиштето врши дезинфекција и проветрување на просторот за прием на документи