Почитуани наши, идни ученици,

Пријавата за упис во прва година ја преземате од mon.gov.mk – истата пополнета, заедно со сите потребни документи објавени во конкурсот ја приложувате на самиот упис.

Во врска со изборот на подрачјето, може да се информирате на нашата веб страница.