Распоред за прием на документи за пријавените ученици во прва година во учебната 2023/24 год.

При пријавувањето, кандидатот треба  да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2023/24г. Првиот рок за поднесување на документи за упис е на 22  и 23 јуни 2023 год.   Распоред за поднесување на документи од страна...