Прелиминарна ранг листа за упис на кандидати за учебната 2023/24 година

Прелиминарната ранг листа за упис на кандидати за учебната 2023/24 година е истакната во училиште. Истата можете да ја видите на следниот линк https://orcenikolov.edu.mk/mk/wp-content/uploads/2023/06/preliminarna_rang_lista_9073.pdf * Конечната ранг листа ќе биде...