При пријавувањето, кандидатот треба  да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2023/24г.

Првиот рок за поднесување на документи за упис е на 22  и 23 јуни 2023 год.

 

  • Распоред за поднесување на документи од страна на кандидатите, за ден 22.06.2023г.
Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот
12.00-14.30ч. А, Б, В, Г, Д , Ѓ
14.30-16.30ч. Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К
16.30-19.00ч. Л, Љ, М, Н, Њ

 

  • Распоред за поднесување на документи од страна на кандидатите, за ден 23.06.2023г.
Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот Термин за  прием на документи Прва буква од презимето кандидатот
7.00-9.30ч. О,П, Р, С, Т 14.00-16.30ч. А, Б, В, Г, Д , Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К
9.30-12.00ч. Ќ, У, Ф, Х 16.30-18.00ч. Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р
12.00-14.00ч. Ц, Ч, Џ, Ш 18.00-19.00ч.   С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш