Информации за спроведениот упис на ученици во прва година за учебната 2023/2024 година во првиот уписен рок – Второ пријавување

Преземете го документот: Информации за спроведениот упис на ученици во прва година за учебната 2023/2024 година во првиот уписен рок – Второ...

Распоред за прием на документи за второто пријавување во прва година во учебната 2023/24 год.

При пријавувањето, кандидатот треба  да ги поднесе сите документи, предвидени со конкурсот за упис на нови ученици, за учебната 2023/24г. Вториот рок за поднесување на документи за упис е на 29  и 30 јуни 2023 год.   Распоред за поднесување на документи од страна...

Упис во прва година за учебната 2023/2024 – Прво пријавување

Според конечната ранг листа, 269 кандидати кои конкурирале на конкурсот за упис во прва година – прво пријавување во учебната 2023/2024г. се примени. Квалификационото тестирање за влез во билингвалните англиски паралелки ќе се спроведе во понеделник – 26.06.2023...