Погледнете ја ранг листата на кандидати за билингвални‐англиски паралелки во прва година во учебната 2023/2024 година